MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Medische gegevens bijhouden

Een persoonlijk dossier met alle gegevens over ziekenhuisopnamen (data, locatie, behandelend arts, diagnosen), allergieën, bijwerkingen op medicatie in het verleden, verslavingen en relevante ziekten in de familie is van belang, aangezien het geheugen niet altijd betrouwbaar is. Bovendien kunnen medische dossiers uit het verleden reeds zijn vernietigd.

De inentingsgegevens die voor kinderen meestal worden bijgehouden, moeten worden bewaard, aangezien ze later nog van pas kunnen komen. Gecompliceerde gegevens over diëten en therapieën moeten op papier worden samengevat, zodat ze kunnen worden bijgewerkt zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en de gegevens aanpassing behoeven. Ook is het nuttig om kopieën van laboratoriumuitslagen voor later gebruik te bewaren.

De dossierplicht van zorgverleners is wettelijk en tuchtrechtelijk vastgelegd. De minimale bewaartermijn is 10 jaar. Het dossier is eigendom van de zorgverlener, maar de patiënt heeft te allen tijde recht op inzage. Het is eventueel toegankelijk voor derden, maar alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt of via een gerechtelijk besluit. Na overleggen van de schriftelijke toestemming van de patiënt zijn artsen meestal bereid om medische gegevens te kopiëren en vrij te geven of het betreffende dossier integraal of in samengevatte vorm naar andere behandelaars te sturen. De behandelend arts dient zich bij deze informatie aan derden te beperken tot objectieve medische gegevens en niet in te gaan op verzoeken om subjectieve interpretatie met betrekking tot de gezondheidstoestand van de patiënt. Hiervoor zijn onafhankelijke artsen aangewezen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Managed care

Volgende: Optimaal gebruik van het consult

Illustraties
Tabellen
Disclaimer