MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie`
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie`

Lichaamsbeweging (oefeningen of training) is lichamelijke activiteit die herhaaldelijk wordt uitgevoerd om de conditie (het vermogen om lichamelijke activiteiten uit te voeren) te ontwikkelen of op peil te houden. Regelmatig aan lichaamsbeweging te doen is een van de beste methoden om ziekten te voorkomen en de gezondheid in stand te houden. Er zijn allerlei vormen van oefeningen, van licht tot zwaar. Aangezien er zoveel vormen van lichaamsbeweging zijn, is voor vrijwel iedereen wel iets geschikts te vinden.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Blessures voorkomen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer