MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Als mensen een eeuw geleden zwaar gewond raakten of een ernstige infectie opliepen, leidde dit vrijwel altijd binnen korte tijd tot de dood. Ook degenen bij wie zich een hartaandoening of kanker openbaarde, hadden na de diagnose niet lang meer te leven. De meeste mensen verwachtten hooguit dat de arts iets tegen het ongemak deed.

Vandaag de dag wordt de dood vaak eerder beschouwd als een gebeurtenis die oneindig kan worden uitgesteld dan als een wezenlijk onderdeel van het leven. Dankzij medische ingrepen kan het leven van mensen die bijvoorbeeld lijden aan een hartziekte, kanker, CVA (cerebrovasculair accident, ‘beroerte'), COPD (chronic obstructive pulmonary disease, chronische obstructieve longaandoening), longontsteking en dementie gewoonlijk worden verlengd, waardoor ze vaak nog jaren met een redelijk goede kwaliteit van leven en functioneren voor zich hebben. Soms kunnen dergelijke ingrepen het leven wel verlengen, maar nemen de kwaliteit van leven en het functioneren af.

Praten over de waarschijnlijke afloop van een ziekte, met inbegrip van overlijden en het stervensproces, vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Er zijn verschillen in het taalgebruik en in het gemak waarmee artsen en patiënten over dergelijke onderwerpen praten. Mensen moeten in het algemeen proberen inzicht te krijgen in hun situatie en in het vermoedelijke ziektebeloop en voorkeuren aangeven over behandeling en ondersteuning door familie en gezin (zie Juridische positie van de patiënt: Wilsonbekwaamheid). Mensen die niet met hun arts over overlijden en het stervensproces willen praten, moeten beseffen dat belangrijke beslissingen zonder hun inbreng kunnen worden genomen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Aanvaarding

Illustraties
Tabellen
Disclaimer