MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Geneesmiddelen kunnen langs verschillende routes worden toegediend. De ‘kinetiek' van een geneesmiddel (farmacokinetiek) heeft betrekking op wat het lichaam met een geneesmiddel doet. Het gaat hierbij om processen als resorptie, distributie, metabolisme (ook wel ‘biotransformatie' genoemd) en eliminatie en om de duur van deze processen.

Bij de behandeling met geneesmiddelen is het noodzakelijk dat het geneesmiddel naar zijn aangrijpingspunt en) wordt gevoerd. Dit zijn de specifieke plaatsen in de weefsels waar het middel zijn werking uitoefent. Doorgaans wordt het geneesmiddel ver van deze plaats in het lichaam gebracht (toediening). Het geneesmiddel moet in de bloedbaan worden opgenomen (resorptie) en naar de plaatsen worden gevoerd waar het nodig is (distributie). Veel geneesmiddelen worden door het lichaam chemisch omgezet (metabolisme of biotransformatie) voordat ze beginnen te werken. Andere middelen worden achteraf of helemaal niet omgezet. Als laatste stap worden het geneesmiddel en zijn metabolieten uit het lichaam verwijderd (eliminatie). Deze processen kunnen door veel factoren worden beïnvloed, onder andere door iemands leeftijd en genetische eigenschappen (zie Factoren die de reactie op geneesmiddelen beïnvloeden).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Toediening van geneesmiddelen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer