MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Enzymen
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Enzymen

In plaats van op receptoren grijpen sommige geneesmiddelen aan op enzymen, die de snelheid van chemische reacties regelen. Geneesmiddelen die aangrijpen op enzymen, worden geclassificeerd als remmers of stimulatoren (inductoren). Zo remt het cholesterolverlagende middel lovastatine het enzym HMG-CoA-reductase, dat een essentiële rol speelt bij de productie van cholesterol door het lichaam. Een bijwerking van het antibioticum rifampicine Handelsnaam
Rifadin
Rimactan
is dat het de enzymen activeert die zijn betrokken bij de omzetting van orale anticonceptiemiddelen. Wanneer een vrouw naast een oraal anticonceptiemiddel ook rifampicine Handelsnaam
Rifadin
Rimactan
gebruikt, wordt het anticonceptiemiddel sneller dan normaal omgezet en uit het lichaam verwijderd en kan het daardoor onwerkzaam zijn.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Selectiviteit van de plaats

Volgende: Receptoren op cellen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer