MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Alle mensen reageren verschillend op geneesmiddelen. Deze reactie is afhankelijk van veel factoren, waaronder genetische constitutie, leeftijd, grootte van het lichaam, het gebruik van andere geneesmiddelen en voedingssupplementen (zoals geneeskrachtige kruiden (zie Geneeskrachtige kruiden en ‘nutraceuticals'); de consumptie van voeding (inclusief dranken), de aanwezigheid van ziekten (zoals nier- of leveraandoeningen) en de ontwikkeling van tolerantie en resistentie. Zo heeft iemand die groot is in het algemeen meer van een geneesmiddel nodig om hetzelfde effect te bereiken dan iemand die kleiner is. De reactie op een geneesmiddel wordt ook beïnvloed door het feit of het middel volgens de instructies (zie Therapietrouw bij behandeling met geneesmiddelen) wordt gebruikt. Deze factoren hebben betrekking op wat het lichaam met het geneesmiddel doet (farmacokinetiek (zie Toediening en kinetiek van geneesmiddelen)), wat het geneesmiddel met het lichaam doet (farmacodynamiek (zie Farmacodynamiek)), of op beide.

Omdat de reactie op een geneesmiddel door zoveel factoren wordt beïnvloed, moeten artsen een geneesmiddel kiezen dat geschikt is voor de patiënt in kwestie en moeten zij de dosis nauwkeurig aanpassen. Dit is ingewikkelder als de patiënt nog andere geneesmiddelen gebruikt en andere ziekten heeft. In dat geval zijn namelijk interacties tussen geneesmiddelen en tussen geneesmiddel en aandoening mogelijk.

Voor ieder nieuw geneesmiddel wordt een standaarddosis of gemiddelde dosis vastgesteld. Het idee van een gemiddelde dosis is echter net zoiets als ‘één maat, past altijd' bij kleding: bij een aantal personen past het misschien goed genoeg, maar bij bijna niemand past het perfect. Bij sommige geneesmiddelen hoeft de dosis niet te worden aangepast omdat dezelfde dosis bij vrijwel iedereen goed werkt.

illustrative-material.figure-short 1

Veel factoren beïnvloeden de reactie op geneesmiddelen

Veel factoren beïnvloeden de reactie op geneesmiddelen

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Genetische constitutie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer