MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Interacties tussen geneesmiddelen en ziekten

Bij interacties tussen geneesmiddelen en ziekten wordt een ziekte door een geneesmiddel verergerd.

De meeste geneesmiddelen oefenen hun effecten grotendeels uit op een bepaald orgaan of orgaansysteem. Doordat ze echter door het gehele lichaam circuleren, kunnen ze ook andere organen en orgaansystemen beïnvloeden. Een geneesmiddel dat voor een longaandoening wordt gebruikt, kan het hart beïnvloeden en een geneesmiddel dat wordt gebruikt om een verkoudheid te behandelen, kan op de ogen inwerken. Omdat geneesmiddelen andere aandoeningen kunnen beïnvloeden dan de ziekte waarvoor ze zijn bedoeld, moeten mensen hun artsen informeren over al hun aandoeningen voordat ze hun arts een nieuw geneesmiddel laten voorschrijven. Vooral aandoeningen als diabetes, hoge of lage bloeddruk, glaucoom, een vergrote prostaat, slechte controle over de blaas en slapeloosheid zijn belangrijk, omdat mensen met zulke ziekten een verhoogd risico van interacties tussen geneesmiddelen en ziekten hebben.

Interacties tussen geneesmiddelen en ziekten kunnen bij iedere leeftijdsgroep voorkomen, maar vooral bij ouderen aangezien deze vaker meer aandoeningen hebben (zie Geneesmiddelen bij ouderen).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Interacties tussen geneesmiddelen en voedingssupplementen

Volgende: Interacties van geneesmiddelen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer