MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Voordelen tegenover risico's

Elk geneesmiddel kan zowel negatieve als positieve effecten hebben. Telkens wanneer een arts overweegt een geneesmiddel voor te schrijven, dient hij de mogelijke risico's af te wegen tegen de verwachte voordelen. Het gebruik van een geneesmiddel is alleen gerechtvaardigd wanneer de verwachte voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's. De arts moet ook afwegen wat het gevolg kan zijn als het geneesmiddel niet wordt voorgeschreven. De mogelijke voordelen en risico's kunnen nooit nauwkeurig worden bepaald.

Bij beoordeling van de voordelen en risico's van het voorschrijven van een geneesmiddel houdt de arts rekening met de ernst van de te behandelen aandoening en de gevolgen die deze heeft voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Zo is bij relatief lichte aandoeningen als hoesten en verkoudheid, verrekte spieren of onregelmatig optredende hoofdpijn slechts een zeer laag risico van bijwerkingen aanvaardbaar. Bij zulke symptomen zijn zelfzorgmiddelen meestal effectief en worden goed verdragen. Bij gebruik volgens de aanwijzingen hebben zelfzorgmiddelen voor de behandeling van lichte aandoeningen een brede veiligheidsmarge (het verschil tussen de gebruikelijke effectieve dosis en de dosis die ernstige bijwerkingen veroorzaakt). Daarentegen is bij ernstige of levensbedreigende aandoeningen (zoals een hartinfarct, CVA, kanker of afstoting van een getransplanteerd orgaan) een hoger risico van een ernstige bijwerking doorgaans aanvaardbaar.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Toxiciteit door overdosis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer