MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Toxiciteit door overdosis

Toxiciteit door overdosis is de ernstige, vaak schadelijke en soms fatale toxische reactie op een onbedoelde overdosis van een geneesmiddel (als gevolg van een fout van een arts, apotheker of de patiënt zelf) of op een opzettelijke overdosis (moord of zelfmoord).

Een lager risico van toxiciteit door overdosis is vaak de reden dat artsen het ene geneesmiddel de voorkeur geven boven het andere wanneer beide middelen even effectief zijn. Als er bijvoorbeeld een kalmeringsmiddel, een angstremmend middel (anxiolyticum) of een slaapmiddel nodig is, schrijven artsen gewoonlijk benzodiazepinen als diazepam Handelsnaam
Valium
Stesolid
en temazepam Handelsnaam
Normison
Normitab
voor in plaats van barbituraten als pentobarbital. Benzodiazepinen zijn niet effectiever dan barbituraten, maar ze hebben een bredere veiligheidsmarge en het risico is veel kleiner dat ze ernstige toxiciteit veroorzaken in geval van een al dan niet bedoelde overdosis. Veiligheid is ook de reden dat nieuwere antidepressiva, zoals fluoxetine Handelsnaam
Prozac
en paroxetine Handelsnaam
Seroxat
, grotendeels de oudere, maar even effectieve antidepressiva als imipramine Handelsnaam
Tofranil
en amitriptyline Handelsnaam
Sarotex
Tryptizol
hebben vervangen. (zie Depressie en manie: Prognose en behandeling)

Bij jonge kinderen bestaat een groot risico van toxiciteit door een overdosis. Fel gekleurde tabletten en capsules, die vaak doses voor volwassenen bevatten, kunnen de aandacht trekken van peuters en jonge kinderen.

Het in het Universitair Medisch Centrum Utrecht gevestigde Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is een afdeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Artsen en apothekers kunnen zich tot dit centrum richten voor informatie over vergiftigingen. Particulieren moeten contact opnemen met een huisarts, de GGD of een afdeling Spoedeisende Hulp.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Soorten bijwerkingen

Volgende: Voordelen tegenover risico's

Illustraties
Tabellen
Disclaimer