MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Therapietrouw is de mate waarin iemand voorgeschreven geneesmiddelen volgens de aanwijzingen gebruikt.

Therapietrouw bij een behandeling met geneesmiddelen is belangrijk. Slechts ongeveer de helft van de mensen die de spreekkamer van een arts met een recept verlaten, gebruikt het geneesmiddel echter op de aangegeven wijze. Vergeetachtigheid is een van de meest genoemde redenen voor het niet opvolgen van een behandelplan. De sleutelvraag is dan ook: waarom vergeten mensen het? Vaak ligt het psychologische mechanisme van ontkenning hieraan ten grondslag. Ziek zijn veroorzaakt ongerustheid en wanneer een geneesmiddel moet worden gebruikt, wordt de patiënt steeds aan de ziekte herinnerd. Ook kan iemand zich zorgen maken over een bepaald aspect van de behandeling, zoals mogelijke bijwerkingen, waardoor hij onwillig is om het behandelplan na te komen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Gevolgen van therapieontrouw

Illustraties
Tabellen
Disclaimer