MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Therapietrouw bij kinderen

Bij kinderen is de kans dat ze hun geneesmiddelen volgens de instructies gebruiken of krijgen kleiner dan bij volwassenen. Bij een onderzoek onder kinderen met streptokokkeninfecties die een tiendaagse penicillinekuur kregen voorgeschreven, nam op de derde dag 56% het geneesmiddel niet meer in. Op dag zes was dat 71% en op dag negen 82%. Bij kinderen met chronische ziekten als diabetes mellitus type 1 of astma, is therapietrouw moeilijk te bereiken vanwege de gecompliceerde en langdurige aard van de voor deze aandoeningen vereiste behandeling.

Soms begrijpen ouders de aanwijzingen van de arts niet goed. Ouders (en patiënten) zijn gemiddeld ongeveer de helft van de informatie binnen een kwartier na het gesprek met de arts weer vergeten. Ze herinneren zich het eerste derde deel van het gesprek het best en onthouden meer van de diagnose dan van de details van de behandeling. Daarom proberen kinderartsen het behandelplan eenvoudig te houden en geven ze vaak schriftelijke instructies mee.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Gevolgen van therapieontrouw

Volgende: Therapietrouw bij ouderen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer