MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Geneesmiddelen tegen allergieën

Voor allergieën die de neus en de luchtwegen beïnvloeden (zoals hooikoorts) bestaan vrij verkrijgbare antihistaminica die oraal kunnen worden ingenomen (zie Allergische reacties: Behandeling). Voorbeelden hiervan zijn cetirizine Handelsnaam
Zyrtec
en loratadine Handelsnaam
Claritine
Allerfre
. Bij het gebruik van een antihistaminicum ter behandeling van allergieën moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen worden genomen als bij het gebruik van een hoestmiddel met een antihistaminicum. (Zelfzorgmiddelen: Paracetamol)

illustrative-material.sidebar 3

Het herkennen van antihistaminica

Verschillende soorten (zelfzorg)producten (zoals middelen tegen allergie en middelen tegen reisziekte) bevatten antihistaminica. Antihistaminica verminderden de alertheid en hebben veel andere bijwerkingen. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor mensen met bepaalde aandoeningen. Daarom is van belang te kunnen zien of een product antihistaminica bevat. Antihistaminica, die op de verpakking onder de werkzame bestanddelen worden vermeld, zijn onder andere:

  • chloorcyclizine
  • cetirizine
  • cinnarizine
  • cyclizine
  • dexchloorfeniramine
  • fexofenadine
  • loratadine
  • meclozine
  • mizolastine

Bij allergische reacties van de huid (zoals door insectenbeten) kan een antihistaminicum lokaal worden aangebracht (Azaron: tripelennamine). Dit wordt echter afgeraden omdat antihistaminica op de huid zelf allergische reacties kunnen veroorzaken (Diagnose en behandeling van huidaandoeningen). Lotions, crèmes en zalven met hydrocortison Handelsnaam
Buccalsone
Locoid
Mildison
Solu‑Cortef
, een corticosteroïd, bieden effectiever verlichting bij jeuk door allergieën, lichte huidirritaties en ontstekingen, maar zijn in Nederland voorlopig alleen op recept verkrijgbaar. Langdurig gebruik van corticosteroïdpreparaten kan bijwerkingen veroorzaken, zoals irreversibele verdunning en roodheid van de huid, maar het risico bij hydrocortison Handelsnaam
Buccalsone
Locoid
Mildison
Solu‑Cortef
is minimaal.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Antacida en middelen tegen indigestie

Volgende: Historische achtergrond

Illustraties
Tabellen
Disclaimer