MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Hart en bloedvaten vormen samen het cardiovasculaire of circulatoire stelsel. Het bloed, dat in dit stelsel circuleert, brengt zuurstof en voedingsstoffen naar de lichaamsweefsels en verwijdert afvalstoffen uit die weefsels.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Bloedvaten

Illustraties
Tabellen
Disclaimer