MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Net als het bloedvatenstelsel vervoert het lymfevaatstelsel vloeistof door het gehele lichaam. Het lymfevaatstelsel bestaat uit dunwandige vaten, lymfeklieren en twee centrale verzamelvaten (zie Biologie van het afweersysteem:Specifieke immuniteitIllustraties). De lymfevaten, die zich verspreid door het gehele lichaam bevinden, zijn groter dan de haarvaten, maar meestal kleiner dan de kleinste aders. De meeste lymfevaten hebben net als aders kleppen die ervoor zorgen dat de lymfe (die kan stollen) in één richting blijft stromen. De lymfevaten voeren de vloeistof af die door diffusie via de zeer dunne wanden van de haarvaten in de weefsels is doorgedrongen. Deze vloeistof bevat eiwitten, mineralen, bouwstoffen en voedingsstoffen. Het grootste deel van deze weefselvloeistof wordt echter weer opgenomen door de haarvaten zelf. De rest van de vloeistof wordt als lymfe vanuit de ruimte tussen de cellen opgenomen en afgevoerd door de lymfevaten, om uiteindelijk weer te worden afgegeven aan de aders. Lymfevaten vervoeren ook beschadigde cellen, kankercellen en

lichaamsvreemde deeltjes (zoals bacteriën en virussen) die zich in de weefselvloeistof kunnen bevinden.

Alle lymfe wordt door de lymfeklieren geleid. Deze bevinden zich op strategische plaatsen in het lichaam en filteren beschadigde cellen, kankercellen en lichaamsvreemde deeltjes uit de vloeistof. Ook produceren de lymfeklieren gespecialiseerde bloedcellen die in staat zijn de beschadigde cellen, kankercellen en lichaamsvreemde deeltjes in te kapselen en te vernietigen. Belangrijke taken van het lymfevaatstelsel zijn dus verwijdering van beschadigde cellen uit het lichaam en bescherming van het lichaam tegen de verspreiding van infecties en kanker.

De lymfevaten monden uiteindelijk uit in twee grotere vaten, die op hun beurt uitmonden in twee grote aders, de ondersleutelbeenaders. Deze aders komen samen in de bovenste holle ader, de grote ader die al het bloed uit de bovenste helft van het lichaam naar het hart terugvoert.

Het lymfevaatstelsel kan zijn taak niet naar behoren vervullen wanneer de hoeveelheid af te voeren vloeistof te groot is of wanneer de lymfevaten of lymfeklieren afgesloten raken door een tumor of ontstoken zijn.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Acute lymfangitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer