MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Om in leven te kunnen blijven moet het lichaam voldoende energie produceren. Energie wordt geproduceerd door de verbranding van moleculen uit voedsel. Dit verbranden vindt plaats door oxidatie, een proces waarbij voedselmoleculen en zuurstof worden samengebracht. Uit oxidatie ontstaan koolstof en waterstof, die met zuurstof worden samengevoegd waardoor kooldioxide en water ontstaan. Zonder het gebruik van zuurstof en de productie van kooldioxide is dus geen leven mogelijk. Daaruit volgt dat het menselijk lichaam een orgaan moet hebben waarin de uitwisseling van kooldioxide en zuurstof tussen het circulerende bloed en de buitenlucht snel genoeg kan plaatsvinden om het leven in stand te houden. Het ademhalingsstelsel zorgt ervoor dat het lichaam zuurstof kan opnemen en kooldioxide kan afstaan.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Afweermechanismen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer