MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De longen zijn bijzonder vatbaar voor allergische reacties, omdat ze worden blootgesteld aan grote hoeveelheden in de lucht zwevende stoffen (‘antigenen' genoemd) die vaak verantwoordelijk zijn voor allergische reacties, zoals stof, stuifmeel, schimmels en chemicaliën. De kans op een allergische reactie van de luchtwegen kan toenemen bij blootstelling (vaak op het werk) aan irriterende stoffen of deeltjes die in de lucht zweven. Allergische reacties waar de longen bij betrokken zijn, kunnen ook optreden door het eten van bepaalde voedingsmiddelen of het gebruik van geneesmiddelen.

Het lichaam reageert op een antigeen met de productie van antilichamen. De antilichamen hechten zich vaak aan een antigeen (bijvoorbeeld een schimmel), waarbij het antigeen in een immuunreactie (zie Biologie van het afweersysteem: Introductie) onschadelijk wordt gemaakt. Soms treedt er echter ontsteking en weefselbeschadiging op bij de interactie tussen antilichaam en antigeen; dit wordt een ‘allergische reactie' genoemd. Allergische reacties worden ingedeeld naar de mechanismen die bij het ontstaan van de weefselbeschadiging betrokken zijn. Bij allergische reacties komen meer dan één soort weefselbeschadiging voor. Sommige allergische reacties zijn afhankelijk van antigeenspecifieke lymfocyten (een bepaald type witte bloedcellen) in plaats van antilichamen. De gebruikelijke indeling van allergische reacties kent vier categorieën: type I, II, III en IV.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Allergische alveolitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer