MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Bottumoren zijn gezwellen van afwijkende cellen in de botten.

Bottumoren kunnen goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn. Goedaardige bottumoren komen vrij algemeen voor en kwaadaardige zijn zeldzaam. Daarnaast wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen ‘primaire tumoren' (goedaardige of kwaadaardige tumoren die in het bot zelf ontstaan) of ‘metastatische tumoren' (kankergezwellen die elders in het lichaam ontstaan, zoals in de borst of prostaat, en zich dan naar het bot uitzaaien). Bij kinderen zijn de meeste kwaadaardige bottumoren primair. Bij volwassenen zijn de meeste metastatisch.

Botpijn is het meest voorkomende symptoom van bottumoren. De pijn kan ernstig zijn (ongeveer zoals kiespijn, dat in feite ook een soort botpijn is). Daarnaast kan er een knobbel waarneembaar zijn. Soms veroorzaakt een tumor, vooral een kwaadaardige tumor, verzwakking van het bot, waardoor het al bij de geringste belasting breekt (pathologische fractuur).

Van een gewricht of ledemaat met aanhoudende pijn moet een röntgenfoto worden gemaakt. Röntgenfoto's laten echter over het algemeen alleen maar zien dat iets afwijkend is en op abnormale groei lijkt, maar of een tumor goedaardig of kwaadaardig is, is lang niet altijd te zien. Met gecomputeriseerd tomografisch onderzoek (CT) en magnetische kernspinresonantie (MRI) zijn de plaats en omvang van de tumor vaak nauwkeurig te bepalen. Dergelijke onderzoeken geven ook informatie over de aard van de tumor, maar leveren doorgaans geen specifieke diagnose op.

Om een diagnose te kunnen stellen, is het gewoonlijk noodzakelijk een monster van de tumor te nemen (biopsie) en onder de microscoop te onderzoeken. Bij veel tumoren kan een monster worden genomen door een naald in de tumor te steken en een aantal cellen weg te halen (aspiratiebiopsie). De gebruikte naald is echter klein en soms worden er gezonde cellen opgezogen en worden de kankercellen gemist, zelfs wanneer deze vlak naast de gezonde cellen liggen. Vaak is het nodig met behulp van een chirurgische ingreep (‘open biopsie') een monster te nemen dat groot genoeg is voor de diagnose.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Goedaardige bottumoren

Illustraties
Tabellen
Disclaimer