MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Bij een auto-immuunziekte worden door het lichaam antilichamen of cellen geproduceerd die het lichaamseigen weefsel aanvallen (Auto-immuunziekten: Introductie). Bij veel auto-immuunziekten wordt het bindweefsel in allerlei organen aangetast. Bindweefsel is het structurele weefsel dat sterkte verleent aan gewrichten, pezen, gewrichtsbanden en bloedvaten zie Biologie van het bewegingsapparaat.

Bij auto-immuunziekten kunnen de ontstekingen en de immuunreactie schade toebrengen aan het bindweefsel, niet alleen in en rond de gewrichten maar ook in ander weefsel, waaronder dat van vitale organen als de nieren en de hersenen. Het hartzakje (pericard), het borstvlies (pleura) en zelfs de hersenen kunnen worden aangetast. De aard en ernst van de symptomen worden bepaald door de organen die zijn aangetast.

Elke auto-immuunziekte van bindweefsel wordt gediagnosticeerd op basis van het specifieke patroon van symptomen, de bevindingen van een lichamelijk onderzoek en de resultaten van laboratoriumonderzoek. Soms is er zoveel overlap tussen de symptomen van een aandoening met die van een andere dat de arts geen onderscheid kan maken. In een dergelijk geval wordt de aandoening wel ‘gemengde bindweefselziekte' genoemd.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Eosinofiele fasciitis (Shulman-syndroom)

Illustraties
Tabellen
Disclaimer