MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Het zenuwstelsel bestaat uit twee verschillende delen: het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel (de zenuwen buiten de hersenen en het ruggenmerg).

De basiseenheid van het zenuwstelsel is de zenuwcel (neuron). Zenuwcellen bestaan uit een groot cellichaam en zenuwvezels: één lange uitloper (axon) waarmee signalen worden verzonden en meestal veel vertakkingen (dendrieten) waarmee signalen worden ontvangen. Gewoonlijk verzenden de zenuwen de signalen elektrisch en in één richting, namelijk van het verzendende axon van de ene zenuwcel naar de ontvangende dendriet van de volgende zenuwcel. Op de contactpunten tussen de zenuwcellen (synapsen) worden door het axon kleine hoeveelheden chemische boodschappers, zogenoemde ‘neurotransmitters', afgescheiden. Neurotransmitters activeren de receptoren op de dendriet van de volgende zenuwcel waardoor een nieuw elektrisch stroompje wordt opgewekt. Verschillende soorten zenuwen maken gebruik van verschillende neurotransmitters om hun signaal via de zenuwcellen over te dragen.

Het zenuwstelsel is een buitengewoon complex communicatiesysteem dat gelijktijdig grote hoeveelheden informatie kan verzenden en ontvangen. Het systeem is echter gevoelig voor ziekten en verwondingen. Zenuwen kunnen bijvoorbeeld degenereren, wat kan ontaarden in ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson). Bacteriën of virussen kunnen de hersenen of het ruggenmerg infecteren en meningitis (hersenvliesontsteking) of encefalitis (hersenontsteking) veroorzaken. Door stagnatie van de bloedtoevoer naar de hersenen kan een herseninfarct optreden. Verwondingen of tumoren kunnen structurele beschadiging van de hersenen of het ruggenmerg tot gevolg hebben.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Effecten van het ouder worden

Illustraties
Tabellen
Disclaimer