MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Delirium en dementie zijn de meest voorkomende oorzaken van mentale (cognitieve) stoornissen, dat wil zeggen het onvermogen om kennis normaal te verwerven, te behouden en te gebruiken. Hoewel delirium en dementie vaak in combinatie optreden, verschillen beide aandoeningen sterk van elkaar. Delirium begint plotseling, veroorzaakt schommelingen in het geestelijke functioneren en is meestal omkeerbaar. Dementie begint geleidelijk, wordt langzaam erger en is meestal niet omkeerbaar. Daarnaast tasten beide aandoeningen de geestelijke functies op een verschillende manier aan. Delirium verstoort het vermogen om de aandacht vast te houden en helder te denken. Dementie veroorzaakt geheugenverlies en ernstige achteruitgang in alle aspecten van het geestelijke functioneren. Zowel delirium als dementie kunnen op elke leeftijd optreden, maar komen vaker voor bij ouderen door leeftijdgerelateerde veranderingen in de hersenen (zie Biologie van het zenuwstelsel: Effecten van het ouder worden).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Delirium

Illustraties
Tabellen
Disclaimer