MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Aandoeningen van de nervus hypoglossus

Aandoeningen van hersenzenuw XII (nervus hypoglossus) veroorzaken zwakte of atrofie van de tong aan de aangedane zijde.

Aandoeningen van de nervus hypoglossus kunnen een gevolg zijn van een tumor aan de schedelbasis, van een CVA, van infecties van de hersenstam of van nekletsel, waaronder letsel veroorzaakt door operatieve verwijdering van een afsluiting van een slagader in de hals (endarteriëctomie (zie Cerebrovasculair accident: Revalidatie)). Amyotrofe laterale sclerose (ALS) kan ook de nervus hypoglossus beschadigen.

De tong wordt zwak aan de aangedane zijde en atrofieert uiteindelijk. Hierdoor krijgen de patiënten problemen bij het praten, kauwen en slikken. Beschadiging door amyotrofe laterale sclerose veroorzaakt kenmerkende wormachtige bewegingen in de geatrofieerde tonghelft.

Meestal wordt magnetische kernspinresonantie (MRI) uitgevoerd om te controleren op een tumor of aanwijzingen voor een CVA. Als er mogelijk sprake is van kanker of een infectie, kan er een ruggenprik nodig zijn (lumbaalpunctie (zie Diagnose van aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en zenuwen:Diagnostisch onderzoekIllustraties)). De behandeling hangt af van de oorzaak.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Aangezichtsverlamming

Illustraties
Tabellen
Disclaimer