MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Eetstoornissen worden ingedeeld in drie categorieën: weigering het lichaamsgewicht te handhaven op een minimaal normaal gewicht (anorexia nervosa), vraatzucht gevolgd door purgeren (boulimia nervosa) en vraatzucht zonder purgeren (vreetbuienstoornis). Een vreetbui is het snelle eten van grote hoeveelheden voedsel binnen een kort tijdsbestek, gepaard gaande met het gevoel de beheersing kwijt te zijn. Purgeren is zelfopgewekt braken of misbruik van laxeermiddelen of klysma's.

Eetstoornissen komen veel meer voor bij (vooral jonge) vrouwen dan bij mannen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Anorexia nervosa

Illustraties
Tabellen
Disclaimer