MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Amnesie en vergelijkbare stoornissen worden door psychiaters gecategoriseerd als dissociatieve stoornissen. Hiertoe worden gerekend dissociatieve amnesie, dissociatieve fugue, dissociatieve-identiteitsstoornis en depersonalisatiestoornis. Dissociatieve stoornissen worden gewoonlijk opgewekt door hevige stress. Deze stress kan worden veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis, een ongeluk of een ramp die men zelf meemaakt of waarvan men getuige is. Iemand kan ook worstelen met een zo onverdraaglijke innerlijke strijd, dat zijn geest wordt gedwongen tegenstrijdige of onaanvaardbare informatie en gevoelens te scheiden van bewuste gedachten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Depersonalisatiestoornis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer