MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Marihuana

Gebruik van marihuana (cannabis) is wijdverbreid. Onderzoeken onder middelbare scholieren hebben afwisselend toename en afname in het gebruik laten zien. Marihuana wordt gewoonlijk gerookt in de vorm van sigaretten (joints) gemaakt van stelen, blad en bloemdragende toppen van de gedroogde plant, bijna altijd de Cannabis sativa. Marihuana wordt ook gebruikt in de vorm van hasjiesj, de geperste hars (teerachtige stof) van de plant. De werkzame stof van marihuana is tetrahydrocannabinol (THC), dat in veel varianten voorkomt. De krachtigste variant is delta-9-THC.

Net als bij het gebruik van alcohol kunnen velen ook marihuana zo nu en dan gebruiken zonder merkbare maatschappelijke of psychische disfunctie of verslaving. Sommige mensen worden echter afhankelijk van marihuana. Van hen vertonen velen de kenmerken van verslaving.

Symptomen en complicaties

Marihuana onderdrukt de hersenactiviteit en veroorzaakt een dromerige toestand waarin ideeën onsamenhangend en onbeheersbaar lijken. Het middel is licht psychedelisch, waardoor tijd, kleur en ruimtelijke waarnemingen vervormd zijn en intenser lijken. Kleuren kunnen feller lijken, geluiden zijn harder en de eetlust kan groter zijn. Marihuana vermindert doorgaans spanning en geeft een gevoel van welbehagen. Het gevoel van euforie, opwinding en innerlijke vreugde (high zijn) lijkt samen te hangen met de omstandigheid waarin het middel wordt gebruikt, zoals of de roker alleen of in een groep is en in welke stemming hij verkeert. De motorische vermogens nemen tijdens marihuanagebruik af. Daarom is autorijden of zwaar materieel bedienen gevaarlijk.

Personen die grote hoeveelheden marihuana gebruiken, kunnen verward en gedesoriënteerd raken. Ze kunnen een toxische psychose ontwikkelen, niet weten wie of waar ze zijn of hoe laat het is. Sommige mensen, vooral mensen met een psychische stoornis, zijn zeer gevoelig voor deze effecten. Er is overtuigend bewijs dat schizofrenie door marihuanagebruik kan worden verergerd. Soms treden paniekreacties op, vooral bij nieuwe gebruikers. Andere gevolgen zijn versnelde hartslag, bloeddoorlopen ogen en een droge mond.

Langdurig zwaar marihuanagebruik kan bij mannen de testosteronspiegel verlagen en de grootte van de testikels en het aantal zaadcellen verminderen. Bij vrouwen kan langdurig gebruik tot een onregelmatige menstruatiecyclus leiden. Dit hoeft zich echter niet altijd voor te doen en het is onduidelijk wat de gevolgen voor de vruchtbaarheid zijn. Zwangere vrouwen die marihuana gebruiken, kunnen kleinere baby's krijgen dan niet-gebruikers. Delta-9-THC komt in de moedermelk terecht waardoor het kind onder invloed kan raken.

Marihuana wordt over een periode van een aantal weken langzaam uit het lichaam verwijderd. De onthoudingsverschijnselen zijn daarom meestal licht. Als zware gebruikers plotseling stoppen, kunnen ze schokkerig gaan bewegen en last krijgen van slapeloosheid.

Diagnose en behandeling

De resultaten van urineonderzoek om marihuanagebruik vast te stellen blijven gewoonlijk enkele dagen tot weken na gebruik positief, zelfs voor incidentele gebruikers. Bij geregelde gebruikers kunnen de onderzoeksresultaten langer positief blijven omdat het middel slechts langzaam uit het vetweefsel vrijkomt. Een urineonderzoek is een effectief middel om marihuanagebruik vast te stellen, maar een positief urineonderzoek betekent slechts dat de persoon marihuana heeft gebruikt en is dus geen bewijs dat de gebruiker op het moment van afname onder invloed is.

Voor mensen die willen stoppen met marihuanagebruik kan counseling zinvol zijn. Het succes daarvan is echter sterk afhankelijk van de motivatie van de gebruiker en van de bereidwilligheid om zich terug te trekken uit zijn sociale kring van geregelde gebruikers.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ketamine

Volgende: Nicotine

Illustraties
Tabellen
Disclaimer