MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Hallucinogenen

Hallucinogenen zijn LSD (lysergeenzuurdiëthylamide), psilocybine (paddo's), mescaline (peyote) en 2,5-dimethoxy-4-methyl-amfetamine (DOM, STP), een amfetaminederivaat. Er worden steeds nieuwe stoffen gesynthetiseerd en de lijst van hallucinogenen blijft groeien.

Symptomen en complicaties

Hallucinogenen vervormen de auditieve en visuele waarnemingen. De feitelijke uitwerking kan afhangen van iemands stemming bij inname van het middel en de omstandigheden waaronder het middel wordt ingenomen. Zo zullen gebruikers die gedeprimeerd waren vóór inname, ná inname waarschijnlijk treuriger zijn. De voornaamste gevaren van dit drugsgebruik zijn de psychische gevolgen en het verminderde beoordelingsvermogen, dat kan leiden tot het nemen van gevaarlijke besluiten of tot ongelukken. Zo kan een gebruiker denken dat hij kan vliegen en kan hij zelfs uit het raam springen om dat te bewijzen.

Het vermogen van de gebruiker om met de visuele en auditieve vervormingen om te gaan beïnvloedt ook de ervaring. Dit wordt vaak een ‘trip' genoemd. Een onervaren, angstige gebruiker is minder goed opgewassen tegen de trip dan iemand die meer ervaring heeft en niet bang ervoor is. Een gebruiker die onder invloed van een hallucinogeen (gewoonlijk LSD) verkeert, kan extreem angstig worden en in paniek raken, wat resulteert in een slechte trip. De gebruiker kan willen stoppen met de trip, maar dat is onmogelijk.

Nadat de effecten van het middel zijn uitgewerkt, kunnen sommige gebruikers nog dagen (of langer) psychotisch blijven. Een gebruiker met een al aanwezige psychische stoornis heeft een groter risico langer psychotisch te blijven.

Sommige mensen kunnen, vooral als ze langdurig of herhaaldelijk gebruiker zijn van hallucinogenen (vooral van LSD), flashbacks hebben nadat ze zijn gestopt met het middel. Flashbacks zijn vergelijkbaar met de oorspronkelijke ervaring, maar doorgaans minder hevig. Gewoonlijk verdwijnen flashbacks binnen een periode van zes tot twaalf maanden, maar ze kunnen tot wel vijf jaar na het laatste LSD-gebruik terugkeren, vooral wanneer de gebruiker nog steeds lijdt aan een angststoornis of een andere psychische stoornis.

Behandeling

De meeste hallucinogeengebruikers vragen nooit behandeling. Een rustige, donkere ruimte en rustig praten kan helpen wanneer een gebruiker een slechte trip heeft. De gebruiker heeft de geruststelling nodig dat de effecten worden veroorzaakt door het middel en dat ze overgaan. Iemand die een aanhoudende psychose doormaakt, kan psychiatrische behandeling nodig hebben.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Gammahydroxybutyraat

Volgende: Ketamine

Illustraties
Tabellen
Disclaimer