MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Ketamine
Behandeling
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ketamine

Door ketamine (special K, super K) wordt iemand zich minder bewust van pijn en van de omgeving, wat leidt tot een warrig gevoel of een gevoel van losraken van jezelf. Ketamine wordt meestal gesnoven, maar kan ook intraveneus worden gebruikt.

Ketamine vermindert de waarneming van pijn en veroorzaakt verdoving. Ketamine vervormt het beeld dat de gebruiker van zijn lichaam, van zijn omgeving en van de tijd heeft. Bij hogere doses kunnen zich hallucinaties en paranoïde wanen voordoen en een compleet gevoel van losraken van de wereld (ketaminegebruikers noemen dergelijke ervaringen een ‘k-hole'). Ketamine kan ook gedurende enkele uren iemands geheugen verstoren.

Behandeling

Gewoonlijk kunnen geruststelling en een rustige, niet-bedreigende omgeving een patiënt helpen te herstellen. De effecten van het middel nemen meestal binnen twee uur af.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Hallucinogenen

Volgende: Marihuana

Illustraties
Tabellen
Disclaimer