MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Gammahydroxybutyraat

Gammahydroxybutyraat (GHB) wordt oraal ingenomen. De effecten zijn vergelijkbaar met die van ketamine.

GHB geeft gevoelens van ontspanning en kalmte. Het kan ook vermoeidheid en gevoelens van ongeremdheid veroorzaken. Bij hogere doses kan GHB duizeligheid, verlies van coördinatie, misselijkheid en braken teweegbrengen. Er kunnen zich ook epileptische aanvallen en coma voordoen, die kunnen leiden tot ademhalingsinsufficiëntie en de dood. Het is zeer gevaarlijk om GHB samen met enig ander kalmerend middel te gebruiken, vooral met alcohol. De meeste sterfgevallen hebben zich voorgedaan wanneer GHB samen met alcohol werd gebruikt. Er doen zich ontwenningsverschijnselen voor als GHB een aantal dagen niet wordt gebruikt na frequent gebruik in de periode daarvoor.

Behandeling

Behandeling is alleen nodig bij een overdosis. Beademingsapparatuur kan nodig zijn als de ademhaling is aangetast. De meeste mensen herstellen snel.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Fencyclidine

Volgende: Hallucinogenen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer