MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Periapicaal abces
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Periapicaal abces

Een periapicaal abces is een ophoping van pus die meestal door een infectie wordt veroorzaakt en die zich vanuit de wortelpunt van een gebitselement naar de omliggende weefsels heeft verspreid.

Het lichaam bestrijdt een infectie met behulp van grote hoeveelheden witte bloedcellen. Pus is een ophoping van deze witte bloedcellen, dood weefsel en bacteriën. Pus afkomstig van een ontsteking aan een gebitselement vloeit meestal eerst weg naar het tandvlees, zodat het tandvlees bij de tandwortel opzwelt. Afhankelijk van de plaats van het gebitselement kan de pus ook in de weke delen wegvloeien, wat een zwelling in de kaak veroorzaakt, of worden afgevoerd naar de mondbodem, naar de binnenkant van de wangen of zelfs naar de huid.

Een tandarts behandelt een abces of uitgebreide ontsteking door bestrijding van de infectie en drainage van de pus, via een operatie of een wortelkanaalbehandeling. Tandartsen schrijven vaak antibiotica voor zodat de infectie verdwijnt, maar verwijdering van de zieke pulpa en drainage van de pus zijn belangrijker.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Malocclusie

Volgende: Pulpitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer