MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Bepaalde gebitsproblemen dienen onmiddellijk te worden behandeld om pijn te verlichten en schade aan mondstructuren zo veel mogelijk te beperken. Tot deze problemen behoren onder meer kiespijn, gebroken, loszittende en uitgeslagen tanden en kiezen, kaakfracturen, ontwrichting van de kaak en bepaalde complicaties die na een tandheelkundige behandeling kunnen ontstaan.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer