MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ontwrichting van de kaak

Een ontwrichte kaak is meestal zeer pijnlijk. De mond kan meestal niet worden gesloten en de kaak is mogelijk naar één kant gedraaid. Een ontwrichte kaak wordt gewoonlijk veroorzaakt door het extreem ver openen van de mond of door een verwonding. Andere oorzaken zijn onder meer overgeven, gapen, loszitten van de kaak (hypermobiliteit), dat vaak optreedt door een aandoening aan het kaakgewricht (zie Aandoeningen van het kaakgewricht), en langdurige tandheelkundige ingrepen.

De arts manipuleert de kaak vaak weer terug op zijn plaats (manuele repositie). Met zijn duimen in gaas gewikkeld plaatst de arts zijn duimen op het tandvlees naast de kiezen in de onderkaak, duwt naar beneden en daarna op de buitenkant van de kiezen iets naar voren. Zo nodig oefent hij daarna achterwaartse druk uit.

Zodra de kaak weer op zijn plaats zit, mag de patiënt de mond gedurende minimaal 6 weken niet wijd opendoen. Gewoonlijk wordt aan de patiënt en zijn familie geleerd hoe ze een ontwrichting kunnen herstellen als deze zich opnieuw voordoet. Als bij iemand meer dan eens een ontwrichting is opgetreden, kan een operatie nodig zijn om het risico van verdere ontwrichtingen te verminderen. Zo kunnen bijvoorbeeld de ligamenten die de kaak met de schedel verbinden (bij het kaakgewricht) worden ingekort, waardoor het gewricht strakker wordt gemaakt.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Kiespijn

Volgende: Problemen na een tandheelkundige behandeling

Illustraties
Tabellen
Disclaimer