MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Lever
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Lever

De lever is een groot orgaan met meerdere functies (zie Biologie van de lever en galblaas: Lever), waarvan er slechts enkele met de spijsvertering te maken hebben.

De bruikbare bestanddelen uit het voedsel worden opgenomen door de darmwand die van een groot aantal minuscule bloedvaten (capillairen of haarvaten) is voorzien. Deze haarvaten gaan over in aders die uitmonden in weer grotere aders die uiteindelijk uitmonden in de poortader die de lever binnengaat. De poortader vertakt zich in de lever weer tot haarvaten, waarin het inkomende bloed wordt bewerkt.

Het bloed wordt in de lever op twee manieren bewerkt: bacteriën en andere lichaamsvreemde deeltjes die door de darmen zijn opgenomen, worden verwijderd. Daarnaast worden veel vanuit de darmen opgenomen voedingsstoffen afgebroken tot een voor het lichaam bruikbare vorm. Deze bewerkingen in de lever vinden met grote snelheid plaats, waarna het met voedingsstoffen verzadigde bloed weer in de algemene circulatie komt.

De lever produceert ongeveer de helft van de totale hoeveelheid cholesterol in het lichaam, de rest is afkomstig uit het voedsel. Ongeveer 80% van de door de lever gevormde cholesterol wordt voor de galproductie gebruikt. De lever scheidt gal af, die in de galblaas wordt opgeslagen totdat er behoefte aan is (vetvertering).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Keel en slokdarm

Volgende: Maag

Illustraties
Tabellen
Disclaimer