MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Bypass-colitis
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Bypass-colitis

Bypass-colitis is een ontsteking die ontstaat in een lager deel van de dikke darm nadat de passage van ontlasting boven dit deel operatief is omgeleid.

Sommige patiënten krijgen een ileostoma (een operatief aangelegde verbinding tussen het onderste stuk van de dunne darm en een opening in de buikwand) of een colostoma (een operatief aangelegde opening tussen de dikke darm en de buikwand). Ileostomie en colostomie kunnen worden uitgevoerd ter behandeling van aandoeningen als kanker, colitis ulcerosa en diverticulitis of om beschadiging van de darm door verwonding te behandelen. Bij veel mensen, vooral wanneer de arts verwacht dat de omleiding van de dikke darm slechts tijdelijk is, laat men de gehele dikke darm of een gedeelte daarvan op zijn plaats zitten onder het punt waar de ontlastingsstroom wordt omgeleid.

Bij ongeveer eenderde van de mensen bij wie men de dikke darm geheel of gedeeltelijk op zijn plaats heeft laten zitten na ileostomie of colostomie, kunnen binnen een jaar na de operatie symptomen van bypass-colitis optreden. Deze variëren van uitscheiding van slijm via het rectum tot rectale bloedingen en pijn. De meeste mensen hoeven niet te worden behandeld omdat de symptomen licht van ernst blijven. Chirurgie om de twee gescheiden stukken van de darm weer met elkaar te verbinden en de normale stroming van de ontlasting te herstellen leidt meestal tot het verdwijnen van de ontsteking en de symptomen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Colitis ulcerosa

Illustraties
Tabellen
Disclaimer