MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De lever en de galblaas bevinden zich rechtsboven in de buikholte. De organen zijn met elkaar verbonden door afvoergangen, de zogenoemde ‘galwegen', die uitmonden in het eerste gedeelte van de dunne darm (twaalfvingerige darm). Hoewel de lever en de galblaas bij een aantal dezelfde functies betrokken zijn, verschillen ze sterk van elkaar.

illustrative-material.figure-short 1

De lever en de galblaas

De lever en de galblaas

Levercellen produceren gal die door kanaaltjes stroomt: de galbuisjes. Deze kanaaltjes komen samen en vormen de linker en rechter galafvoergang, die op hun beurt samenkomen in de leverbuis. De leverbuis verenigt zich met een afvoergang die met de galblaas verbonden is: de galblaasbuis of ductus cysticus. Beide afvoergangen vormen samen de galbuis (ductus choledochus of ductus biliaris). Net voordat de galbuis bij de sfincter van Oddi in de dunne darm komt, mondt de afvoergang van de alvleesklier in de galbuis uit.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: De gevolgen van ouder worden

Illustraties
Tabellen
Disclaimer