MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

De gevolgen van ouder worden

Naarmate de lever ouder wordt, ontstaan er structurele en microscopische veranderingen. De bruine kleur van de lever wordt donkerder. De omvang en de bloeddoorstroming van de lever nemen af. De uitslagen van leverfunctietests blijven over het algemeen echter normaal.

Het vermogen van de lever om veel stoffen om te zetten, neemt af met de leeftijd. Sommige geneesmiddelen worden bij ouderen dus niet zo snel onwerkzaam gemaakt als bij jongeren. Daardoor ontstaat het gevaar dat ouderen te hoge doseringen van hun geneesmiddelen krijgen. (zie Geneesmiddelen bij ouderen)

Deze doseringen moeten daarom zorgvuldig worden gecontroleerd. De lever van ouderen is ook minder goed bestand tegen belasting. Giftige stoffen kunnen daardoor zodoende de lever van ouderen meer beschadigen dan die van jongeren. Ook het herstel van beschadigde levercellen verloopt bij ouderen langzamer dan bij jongeren.

Met de leeftijd nemen de productie van gal en de galstroom af. Dit is vermoedelijk van weinig belang, maar kan het risico van galsteenvorming bij ouderen vergroten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Galblaas en galwegen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer