MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Leverziekten kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. De meest voorkomende leverziekten zijn geelzucht (een gelige verkleuring van de huid en het oogwit), cholestase (galstuwing, een vermindering of onderbreking van de galstroom), een vergrote lever, portale hypertensie (een abnormaal hoge bloeddruk in de ader die bloed van de darm naar de lever voert), ascites (vochtophoping in de buikholte), leverencefalopathie (een aandoening waarbij giftige stoffen zich in het bloed ophopen met een hersenfunctiestoornis als gevolg) en leverinsufficiëntie.

Soms manifesteren leverziekten zich minder duidelijk. Vermoeidheid, zich niet lekker voelen, gebrekkige eetlust en licht gewichtsverlies kunnen bijvoorbeeld symptomen van leverziekten zijn, maar komen ook bij veel andere ziekten voor. Een leverziekte kan dus gemakkelijk over het hoofd worden gezien, vooral als de ziekte in een vroeg stadium verkeert.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Ascites

Illustraties
Tabellen
Disclaimer