MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Leverinsufficiëntie

Leverinsufficiëntie is een ernstige aantasting van de leverfunctie.

Leverinsufficiëntie kan het gevolg zijn van een willekeurige leveraandoening, zoals virushepatitis, cirrose, leverbeschadiging door overmatig gebruik van alcohol of geneesmiddelen (zoals paracetamol). Er moet echter een groot gedeelte van de lever zijn aangetast voordat leverinsufficiëntie optreedt. Leverinsufficiëntie kan snel ontstaan, binnen enkele dagen of weken (acute leverinsufficiëntie), of zich langzaam ontwikkelen in een tijdsbestek van maanden of jaren (chronische leverinsufficiëntie).

Symptomen en diagnose

Iemand met leverinsufficiëntie heeft meestal geelzucht, een verhoogde bloedingsneiging, ascites, leverencefalopathie en een zwakke algehele gezondheid. Andere veelvoorkomende symptomen zijn onder meer vermoeidheid, zwakte, misselijkheid en gebrekkige eetlust. Bij acute leverinsufficiëntie kan een gezond persoon binnen enkele dagen zijn overleden. Bij chronische leverinsufficiëntie kan de gezondheid langzaam achteruitgaan totdat zich iets ernstigs voordoet, zoals bloedende spataders (vergrote, kronkelige aders).

Leverinsufficiëntie is eenvoudig uit de specifieke klinische manifestaties af te leiden. Uit bloedonderzoek blijkt meestal dat de leverfuncties ernstig verstoord zijn.

Prognose en behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak en de specifieke klachten en symptomen. De urgentie van de behandeling hangt af van het feit of er sprake is van acute of chronische leverinsufficiëntie, maar in beide gevallen is de behandeling in principe dezelfde. De patiënt wordt meestal op een streng dieet gezet. De eiwitinname wordt zorgvuldig gecontroleerd: te veel eiwit kan de hersenfunctie aantasten en te weinig eiwit kan tot gewichtsverlies leiden. De natriuminname wordt zo veel mogelijk beperkt om vochtophoping in de buik te voorkomen. Alcohol moet volledig worden gemeden omdat alcohol de leverbeschadiging kan verergeren.

Uiteindelijk is leverinsufficiëntie dodelijk als de aandoening niet wordt behandeld of als de leverziekte progressief is. Zelfs na behandeling kan leverinsufficiëntie onomkeerbaar zijn. In terminale gevallen kan de patiënt overlijden aan nierinsufficiëntie (hepatorenaal syndroom) omdat leverinsufficiëntie uiteindelijk tot nierinsufficiëntie kan leiden. Door een levertransplantatie (zie Transplantatie: Levertransplantatie), mits op tijd uitgevoerd, kan de patiënt weer volledig genezen. Helaas komt slechts een klein aantal patiënten met leverinsufficiëntie voor een dergelijke ingreep in aanmerking.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Leverencefalopathie

Volgende: Leververgroting

Illustraties
Tabellen
Disclaimer