MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Hepatitis is een ontsteking van de lever door een willekeurige oorzaak.

Hepatitis wordt meestal veroorzaakt door een virus, voornamelijk door een van de vijf hepatitisvirussen: A, B, C, D of E (er was ook een zesde categorie, hepatitisvirus G, maar deze is inmiddels opgeheven). Hepatitis is minder vaak het gevolg van een andere virusinfectie, zoals de ziekte van Pfeiffer, gele koorts of cytomegalievirusinfectie. De belangrijkste niet-virale oorzaken van hepatitis zijn: overmatig alcoholgebruik en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, zoals isoniazide Handelsnaam
Isoniazide
(wordt gebruikt bij de behandeling van tuberculose).

Hepatitis kan acuut (kortdurend) of chronisch (ten minste 6 maanden) verlopen. De ziekte komt overal ter wereld algemeen voor.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Acute virushepatitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer