MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Driekwart van de bloedvoorziening van de lever wordt verzorgd door de poortader, die bloed rijk aan voedingsstoffen vanuit de darmen aanvoert. Dit bloed voert de verteerde voedingsstoffen voor verdere verwerking naar de lever. Het resterende kwart van de bloedvoorziening van de lever wordt verzorgd door de leverslagader, die zuurstofrijk bloed vanuit het hart aanvoert.

Het bloed verlaat de lever via de leveraders. Dit bloed bestaat uit een mengsel van bloed uit de leverslagader en bloed uit de poortader. De leveraders monden uit in de onderste holle ader, de grootste lichaamsader, die uitkomt in het hart.

Met de leeftijd neemt de totale bloedstroom door de lever af. Hierdoor is de lever minder goed in staat sommige geneesmiddelen te inactiveren en giftige stoffen uit het bloed te verwijderen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Aandoeningen door aderafsluiting

Illustraties
Tabellen
Disclaimer