MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Vaatafwijkingen door andere ziekten

Ernstig hartfalen kan een verhoogde druk veroorzaken in de aders waardoor het bloed de lever verlaat. Deze verhoogde druk kan uiteindelijk tot leverbeschadiging leiden. Door het hartfalen te behandelen, kan de lever vaak weer normaal functioneren.

Sikkelcelziekte is een erfelijke aandoening die rode bloedcellen aantast (zie Bloedarmoede: Sikkelcelziekte). Bij deze aandoening raakt de lever beschadigd doordat rode bloedcellen met een afwijkende vorm (sikkelvormig in plaats van rond) de bloedvaten in de lever kunnen afsluiten.

De ziekte van Rendu-Osler-Weber (teleangiectasia hereditaria haemorrhagica) (zie Bloedings- en stollingsstoornissen: Hereditaire hemorragische teleangiëctasie) is een erfelijke aandoening die de lever kan aantasten. Wanneer de lever is aangetast, ontstaan er kleine gebieden in de lever met abnormaal verwijde bloedvaten (teleangiëctasieën). Deze afwijkende bloedvaten vormen korte verbindingen (shunts) tussen slagaders en aders. De shunts kunnen ernstig hartfalen veroorzaken, waardoor de lever verder kan worden aangetast en vergroot. De bloedstroom door de shunts maakt een voortdurend ruisend geluid (vaatgeruis of souffles) dat met een stethoscoop kan worden waargenomen. Ook kenmerkend voor teleangiectasia hereditaria haemorrhagica zijn littekens die delen van de lever aantasten (cirrose en fibrose) en goedaardige (benigne) tumoren die uit bloedvaten bestaan (hemangiomen).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Syndroom van Budd-Chiari

Illustraties
Tabellen
Disclaimer