MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De galblaas is een klein, peervormig orgaan dat zich onder de lever bevindt. In de galblaas wordt gal opgeslagen, het groengele spijsverteringssap dat door de lever wordt geproduceerd. Wanneer er gal nodig is, trekt de galblaas zich samen, waardoor de gal via het onderste deel van de galbuis in de twaalfvingerige darm wordt geperst.

Aandoeningen als galstenen en tumoren kunnen de galstroom door de galwegen belemmeren. Een weefselbeschadiging die tijdens een galblaasoperatie ontstaat, kan soms een afsluiting veroorzaken. Het uiteinde van de ductus choledochus kan ook zijn vernauwd als deze door een chronisch aangetaste alvleesklier loopt. Zeldzamere oorzaken zijn afsluitingen die worden veroorzaakt door de parasiet Ascaris lumbricoides of Clonorchis sinensis. Kanker van de galblaas komt uiterst zelden voor.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Cholecystitis

Illustraties
Tabellen
Disclaimer