MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De meeste mensen hebben twee nieren. De urinewegen bestaan verder uit twee ureters (urineleiders, de buisjes die de nieren met de blaas verbinden), de blaas en de urethra (plasbuis, het buisje dat van de blaas naar buiten loopt). De nieren produceren voortdurend urine, die vervolgens onder lage druk via de urineleider naar de blaas stroomt. Vanuit de blaas stroomt de urine door de plasbuis en verlaat het lichaam bij de man door de penis en bij de vrouw door de schaamspleet (vulva). Onder normale omstandigheden bevat urine geen bacteriën of andere micro-organismen.

illustrative-material.figure-short 1

Overzicht van de urinewegen

Overzicht van de urinewegen

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Blaas

Illustraties
Tabellen
Disclaimer