MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Nierinsufficiëntie wil zeggen dat de nieren onvoldoende in staat zijn afvalproducten van de stofwisseling uit het bloed te filtreren.

Nierinsufficiëntie heeft vele mogelijke oorzaken. Soms gaat daarbij de nierfunctie zeer snel achteruit (acute nierinsufficiëntie), soms geleidelijk (chronische nierinsufficiëntie). Behalve dat de nieren in onvoldoende mate afvalproducten van de stofwisseling (zoals creatinine en ureum) uit het bloed filtreren, zijn ze ook minder goed in staat de hoeveelheid en de verdeling van het lichaamsvocht (vochtbalans) en de spiegels van elektrolyten (zoals natrium, kalium, calcium en fosfaat) van het bloed te reguleren.

Wanneer nierinsufficiëntie chronisch wordt, gaat de bloeddruk vaak omhoog. De nieren zijn niet in staat om voldoende hoeveelheden van het hormoon erytropoëtine aan te maken, dat de vorming van rode bloedcellen stimuleert, met bloedarmoede (anemie) als gevolg. Bij kinderen tast nierinsufficiëntie de botgroei aan. Bij zowel kinderen als volwassenen kan nierinsufficiëntie verzwakt, abnormaal bot tot gevolg hebben.

Nierinsufficiëntie kan bij mensen uit alle leeftijdsgroepen voorkomen, maar zowel acute als chronische nierinsufficiëntie komt vaker bij ouderen dan bij jongeren voor. Veel oorzaken van nierinsufficiëntie kunnen worden behandeld, waarbij de nierfunctie zich geheel kan herstellen. Sinds de uitvinding van de dialyse is nierinsufficiëntie geen dodelijke ziekte meer.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Acute nierinsufficiëntie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer