MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Nefritis is een ontsteking van de nieren. De ontstekingsverschijnselen kunnen in de nierfilters (glomerulonefritis) of in de tubuli of de weefsels daaromheen (tubulo-interstitiële nefritis) optreden.

Wanneer glomeruli zijn beschadigd, kunnen stoffen die normaal niet uit de bloedstroom worden gefiltreerd, zoals eiwitten en rode en witte bloedcellen, de glomeruli passeren en in de urine terechtkomen. Bij voortgaande beschadiging van de glomeruli hopen afvalproducten van de stofwisseling zich in het bloed op. Wanneer de beschadiging ernstig is, hopen ontstekingscellen en beschadigde glomeruluscellen zich op, drukken op de capillairen binnen de glomeruli en belemmeren de filtratie. De nierfunctie verslechtert en de urineproductie kan afnemen. In sommige gevallen kunnen zeer kleine bloedstolseltjes (microtrombi) in de kleine bloedvaatjes ontstaan, waardoor de nierfunctie nog verder achteruitgaat. Glomerulonefritis is vaak het gevolg van een abnormale immuunreactie, die op twee manieren kan verlopen: (1) een antilichaam kan zich richten tegen de nier zelf of tegen een stof die een immuunreactie opwekt (antigeen) en aan niercellen is gebonden of (2) een antigeen en een antilichaam vormen elders in het lichaam een immuuncomplex en hechten zich vervolgens aan cellen in de nieren.

Er zijn drie belangrijke vormen van glomerulonefritis: het nefritisch syndroom, het nefrotisch syndroom en asymptomatische glomerulaire proteïnurie (al dan niet met hematurie). Deze drie vormen hoeven niet afzonderlijk voor te komen: de patiënt kan twee vormen tegelijk hebben of een vorm die zich later tot een andere vorm ontwikkelt.

Nefritis komt ook voor, zij het minder vaak, in de tubuli en de weefsels daaromheen (het tubulo-interstitiële weefsel). Een dergelijke ontsteking wordt ‘tubulo-interstitiële nefritis' genoemd. Een niertubulus is een microscopisch klein buisje dat vloeistof en stoffen die in de glomerulus uit het bloed zijn gefiltreerd, afvoert naar de buis waardoor de urine naar het nierbekken stroomt. Tubulo-interstitieel weefsel omringt de tubulus en vormt de scheidingswand tussen de tubuli. Wanneer de tubuli en het tubulo-interstitiële weefsel door ontsteking zijn beschadigd, kunnen de nieren de urine niet meer concentreren, afvalproducten van de stofwisseling niet meer uit het lichaam verwijderen of de uitscheiding van natrium en andere elektrolyten, zoals kalium, niet meer in evenwicht houden. Wanneer de tubuli en het tubulo-interstitiële weefsel zijn beschadigd, ontstaat vaak nierinsufficiëntie.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer