MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

De belangrijkste functie van de nieren is het filteren en reinigen van het bloed. Verder houden de nieren de balans van water, opgeloste zouten (elektrolyten) en voedingsstoffen in het bloed in stand. De taken beginnen met het filteren van het bloed wanneer dit door kleine bloedvatjes in de nieren (de glomeruli) stroomt. Tijdens dit proces komen grote hoeveelheden water, elektrolyten en andere stoffen in kleine buisjes, de tubuli, terecht. De cellen waarmee deze tubuli zijn bekleed, nemen de benodigde hoeveelheden water, elektrolyten (natrium, kalium, calcium) en voedingsstoffen (glucose, aminozuren) weer op en geven dit terug aan het bloed. De cellen halen ook afvalstoffen en geneesmiddelen uit het bloed en zorgen ervoor dat dit in het vocht (dat later urine wordt) terechtkomt dat door de tubuli stroomt.

Aandoeningen die de werking van de cellen aan de binnenwand van de tubuli verstoren, worden ‘tubulaire aandoeningen' genoemd. Bij sommige aandoeningen, ‘cysteuze aandoeningen' genaamd, wordt de functie van deze tubuluscellen verstoord doordat met vocht gevulde blaasjes (cysten) ontstaan die de gezonde tubuli dichtdrukken. Veel van deze tubulaire en cysteuze aandoeningen zijn erfelijk. Van deze erfelijke aandoeningen is bij de geboorte een aantal al aanwezig. De gevolgen van andere erfelijke aandoeningen komen pas jaren later aan het licht.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Cystinurie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer