MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Medullaire-sponsnier
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Medullaire-sponsnier

Medullaire-sponsnier is een weinig voorkomende aandoening waarbij de urinehoudende buisjes (tubuli) van de nieren verwijd zijn.

Medullaire-sponsnier is meestal het gevolg van een niet-genetische afwijking die tijdens de ontwikkeling van de foetus ontstaat. Ook kan de aandoening erfelijk zijn, maar dit komt veel minder vaak voor. Medullaire-sponsnier veroorzaakt meestal geen symptomen, maar iemand met deze aandoening heeft aanleg voor het ontstaan van pijnlijke nierstenen, bloed in de urine en nierinfecties. Kalkafzetting in de nieren komt voor bij meer dan de helft van de patiënten met deze aandoening.

Op basis van de symptomen wordt aan medullaire-sponsnier gedacht. Op röntgenfoto's van de nieren zijn eventuele kalkafzettingen te zien. De diagnose kan worden bevestigd met een intraveneus pyelogram waarbij een radio-opake (op röntgenfoto's zichtbare) kleurstof in een ader wordt geïnjecteerd. Vervolgens is op röntgenopnamen de uitscheiding van deze stof door de nieren waar te nemen. Echografisch onderzoek kan zinvol zijn, maar hiermee worden kleine met vocht gevulde blaasjes (cysten) diep in de nier niet altijd opgespoord.

De meeste patiënten voelen zich goed zonder te worden behandeld. Behandeling kan nodig zijn als medullaire-sponsnier kalkafzettingen en nierstenen veroorzaakt. Met thiazidediuretica (vochtafdrijvende middelen), veel drinken en een vegetarisch dieet kan worden voorkomen dat er stenen ontstaan en de urinewegen afgesloten raken. Als de urinewegen afgesloten raken, kan operatief ingrijpen nodig zijn. Infecties worden met antibiotica behandeld.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Medullaire-cystennieren

Volgende: Nagel-patellasyndroom

Illustraties
Tabellen
Disclaimer