MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Effecten van het ouder worden

Zeer jonge kinderen (vooral vroeggeborenen) en zeer oude personen zijn gevoeliger voor verstoringen van de vochtbalans. Bij beide groepen functioneren de nieren mogelijk minder goed dan bij andere leeftijdsgroepen. Vroeggeborenen kunnen daardoor zeer gemakkelijk uitgedroogd raken, gewoonlijk als gevolg van diarree. Bij vroeggeborenen kan hyperhydratie optreden bij toediening van een te grote hoeveelheid intraveneuze vloeistof.

Ouderen zijn bijzonder gevoelig voor uitdroging. Bij ouderen zijn veel voorkomende oorzaken van uitdroging onder meer verwarring en stoornissen die de vochtinname bemoeilijken (gewoonlijk door beperkte mobiliteit). Verder voelen ouderen minder snel dorst en is dit gevoel minder sterk dan bij jongeren, zodat het ook bij verder gezonde ouderen mogelijk is dat ze niet voldoende drinken. Ook hebben ouderen een hoger percentage lichaamsvet. Doordat vet weefsel minder vocht dan mager weefsel bevat, is de totale hoeveelheid vocht in het lichaam bij ouderen gewoonlijk lager.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Hyperhydratie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer