MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Endocriene functie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Endocriene functie

De belangrijkste functie van endocriene klieren is rechtstreekse afgifte van hormonen aan de bloedbaan. Hormonen zijn chemische stoffen die de activiteit van een ander deel van het lichaam (het doelorgaan) beïnvloeden. In feite fungeren hormonen als boodschappers die activiteiten overal in het lichaam reguleren en coördineren.

Na het bereiken van het doelorgaan binden hormonen zich aan receptoren, ongeveer zoals een sleutel in een slot past. Nadat het hormoon zich aan de receptor heeft gebonden, wordt een boodschap verstuurd die ervoor zorgt dat het doelorgaan een specifieke actie uitvoert. Hormoonreceptoren kunnen zich in de celkern of aan het oppervlak van de cel bevinden.

In feite komt het erop neer dat hormonen de functie van complete organen reguleren en invloed hebben op de meest uiteenlopende processen als groei en ontwikkeling, voortplanting en geslachtskenmerken. Hormonen beïnvloeden bovendien de wijze waarop het lichaam energie gebruikt en opslaat en regelen het vloeistofvolume en de zout- en glucosespiegels. Uiterst kleine hoeveelheden hormonen kunnen al zeer aanzienlijke reacties in het lichaam veroorzaken.

Hormonen circuleren weliswaar door het gehele lichaam, maar ieder hormoontype beïnvloedt slechts bepaalde organen en weefsels. Sommige hormonen beïnvloeden slechts één of twee organen, terwijl andere allerlei delen van het lichaam beïnvloeden. Thyrotropine (TSH) bijvoorbeeld, dat in de hypofyse wordt geproduceerd, beïnvloedt alleen de schildklier. Schildklierhormoon daarentegen, dat in de schildklier wordt geproduceerd, beïnvloedt cellen door het gehele lichaam en is betrokken bij belangrijke functies als regulering van de celgroei en van de hartfrequentie en beïnvloeding van de snelheid waarmee calorieën worden verbrand. Insuline, dat door de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier wordt geproduceerd, beïnvloedt de glucose-, eiwit- en vetstofwisseling in het gehele lichaam.

De meeste hormonen zijn eiwitten. Er zijn ook steroïdhormonen, vetachtige stoffen die van cholesterol zijn afgeleid.

illustrative-material.figure-short 1

Belangrijke endocriene klieren

Belangrijke endocriene klieren

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Endocriene klieren

Illustraties
Tabellen
Disclaimer