MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

De ziekte van Cushing

In de hypofyse kan een (goedaardig) tumortje ontstaan dat ACTH Handelsnaam
Relefact
produceert en zo de bijnieren aanspoort te veel corticosteroïden te maken. Men spreekt dan van de ‘ziekte van Cushing', die dezelfde symptomen veroorzaakt als het ‘syndroom van Cushing', een term waarmee in feite alle oorzaken van een overproductie van corticosteroïden wordt samengevat.

Het syndroom van Cushing wordt uitgebreider beschreven in het hoofdstuk over aandoeningen van de bijnier. (zie Aandoeningen van de bijnier)

Naast de symptomen van de ziekte van Cushing kunnen bij sterke vergroting van de tumor ook problemen ontstaan door druk om de omgeving (gezichtsvelduitval, uitval van andere hypofysehormonen).

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Centrale diabetes insipidus

Volgende: Galactorroe

Illustraties
Tabellen
Disclaimer