MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Multipele endocriene neoplasie (MEN) is een zeldzame aandoening waarbij in meerdere endocriene klieren goedaardige of kwaadaardige tumoren ontstaan of waarbij deze klieren overmatige groei vertonen zonder tumorvorming.

Multipele endocriene neoplasie kan optreden bij zuigelingen maar ook nog bij mensen van 70 jaar. In vrijwel alle gevallen is het MEN-syndroom erfelijk.

Er zijn drie vormen van MEN, die worden aangeduid als type I, IIa en IIb, hoewel de verschillende typen elkaar soms overlappen. De tumoren en de abnormaal vergrote klieren produceren vaak te veel hormonen. Hoewel een tumor of abnormale vergroting bij meerdere klieren tegelijk kan ontstaan, treden deze veranderingen vaak over een langere periode op.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Typen

Illustraties
Tabellen
Disclaimer