MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Gevolgen van het ouder worden

Het beenmerg ondervindt enige gevolgen van het ouder worden. De hoeveelheid vet in het beenmerg neemt af, waardoor ook de hoeveelheid celproducerend merg afneemt. In het algemeen veroorzaakt dat geen problemen, behalve als de behoefte van het lichaam aan bloedcellen toeneemt, omdat het beenmerg van een oudere soms minder goed aan die toegenomen behoefte kan voldoen. Het gevolg is dan veelal bloedarmoede.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Introductie

Volgende: Samenstelling van het bloed

Illustraties
Tabellen
Disclaimer